Doświadczony barista – szukamy pracy w kawiarni
22 lipca 2016
Czas pracy kuriera rowerowego
2 sierpnia 2016

Cenne wskazówki od fotoreportera

Około 1827 roku, na odpowiednio przygotowanej płycie metalowej, powstała pierwsza fotografia. Od tego czasu rozpoczął się jej intensywny rozwój, którego efekty widzimy dzisiaj. Jesteśmy pokoleniem uzależnionym od fotografowania wszystkiego co się da, nawet swojego obiadu, czym chcemy się pochwalić przed znajomymi. Niemniej jednak, zawodowa fotografia została podzielona na kilka mniejszych obszarów, dla których sprzęt, jak i technika wykonywania zdjęć nieco się różnią.

Fotoreporter – czy to tylko paparazii?

Fotoreporter zajmuje się dokumentowaniem wydarzeń społecznych, które mogą okazać się ważne dla potencjalnego odbiorcy fotografii. Z reguły, zdjęcia publikowane są na łamach gazet, czasopism czy Internetu. Zdjęcia ułożone w kolejności chronologicznej, mogą zostać wykorzystane do przedstawienia przebiegu danego wydarzenia. Taka specyfika pracy, wymaga od fotografa dużej wiedzy i pewności siebie, ponieważ nie ma możliwości powtórzenia np. nieostrego zdjęcia.

Kompozycja dobrego reportażu

Osoby zajmujące się zawodowo utrwalaniem wydarzeń, korzystają z schematu, który uznawany jest za niezbędny przy tworzeniu relacji. Reportaż powinien składać się z trzech typów zdjęć:

  • fotografie prezentujące plan ogólny
  • fotografie prezentujące temat główny
  • fotografie przedstawiające istotny detal

Zastosowanie się do tego planu gwarantuje dobry reportaż. Poprzez zaprezentowanie planu ogólnego, przekazywane są odbiorcy informacje na temat miejsca wydarzeń i kontekstu sytuacyjnego – co jest szczególnie ważne dla osób nie biorących bezpośredniego udziału w wydarzeniach. Gdy znany jest już kontekst, możliwe jest przedstawienie meritum. Doświadczeni fotoreporterzy jednogłośnie stwierdzają, że takie zdjęcia powinny stanowić 80 % całej relacji.

Wskazówki dla osób początkujących

Aby wykonany reportaż zainteresował czytelnika, warto zastosować kilka zabiegów. Przede wszystkim, należy unikać powtarzania miejsc. Jeśli wykonano kilka zdjęć w jednym miejscu, na przykład urzędzie miasta, zaleca się wybranie tylko jednego, najbardziej wyrazistego. Wybierając fotografie, konieczne jest utrzymanie narracji, czyli prezentowanie tylko i wyłącznie kadrów dotyczących tematu. Warto również utrzymać ten sam kadr, dla wszystkich ujęć (ten sam wymiar, orientacja). Przed opublikowaniem zgromadzonego materiału, warto sprawdzić, czy kolorystyka zdjęć jest taka sama – przyjemniej ogląda się fotografie utrzymane w podobnym nasyceniu barw. Czasem okazuje się, że niektóre z wykonanych zdjęć, szczególnie podobają się fotoreporterowi. Niemniej jednak, powinien uniknąć on ich opublikowania, ponieważ zatraca w tym swój obiektywizm.

 

Dodaj komentarz