Jaki czas przeznacza przedstawiciel handlowy na swoją pracę

Uzyskanie kwalifikacji jako ekonomista
22 czerwca 2016
Poszukiwany informatyk w firmie programistycznej
5 lipca 2016

Jaki czas przeznacza przedstawiciel handlowy na swoją pracę

Większość przedsiębiorstw zarabia na współpracy ze swoimi klientami. Aby sprzedać wytworzony produkt, muszą posiadać na tyle atrakcyjną ofertę handlową, dzięki której dana firma zdecyduje się na jego zakup. Stąd też wiele przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie osoby na stanowisku przedstawiciela handlowego. Odpowiada on za stały kontakt z kontrahentami, sprzedaż produktów widniejących w ofercie danego przedsiębiorstwa, a także zdobywanie nowych klientów.

Specyfika pracy na stanowisku przedstawiciela

Ze względu na obowiązki zawodowe, przedstawiciel handlowy powinien być dyspozycyjny i mobilny. Jego codzienna praca polega na przemieszczaniu się samochodem pomiędzy przedstawicielami kontrahentów i realizację składanych przez nich zamówień. Z reguły, praca odbywa się między godziną 9:00 a 17:00, chociaż godziny te mogą ulec zmianie – wszystko zależy od natężenia ruchu i czasu, jaki zostanie przeznaczony na rozmowę z klientem.

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy tryb pracy polega na odstępstwie od standardowego, ośmiogodzinnego dnia pracy. Zgodnie z polskim prawem, informacja o takim trybie powinna zostać zawarta na umowie, którą dobrowolnie podpisuje pracownik. Główna różnica polega na tym, że praca trwa do momentu zrealizowania wszystkich, powierzonych zadań. Dla przykładu, przedstawiciel rozpoczynający pracę o 8:00, otrzymuje listę dziesięciu klientów, z którymi ma odbyć spotkanie. Dopóki nie przeprowadzi wizytacji w każdej placówce, nie może zakończyć swojego dnia pracy. Przy takim trybie pracy, trudno jest w sposób jednoznaczny określić miesięczną liczbę godzin, którą handlowiec spędza w swojej pracy.

Harmonogram ułatwiający pracę

Podobnie jak w innych branżach, każdy przedstawiciel ma wyznaczonego przełożonego, u którego musi raportować swoje wyniki. W większości przypadków, przełożony wymaga dostarczenia harmonogramu pracy. Dokument ten, poza podkładką dla księgowej zajmującej się wypłatami, jest istotnym narzędziem pracy dla każdego przedstawiciela. Z reguły od wypełnienia tego dokumentu rozpoczyna się każdą zmianę. Na samym początku należy ustalić priorytet wizyty w danej firmie, jeśli istnieje konieczność odbycia zaległego spotkania z poprzedniego dnia, powinno ono odbyć się w pierwszej kolejności. Następnie przedstawiciel handlowy zobowiązany jest do ustalenia takiej kolejności spotkań, aby dystans do pokonania pomiędzy konkretnymi firmami był jak najkrótszy i został przejechany w jak najszybszym czasie.

Dodaj komentarz