Nauczyciel montessori – na czym polega specjalizacja

Pokojówka w hotelu – zakres obowiązków
16 maja 2017
Specjaliści w dziedzinie informatyki na Śląsku
29 maja 2017

Nauczyciel montessori – na czym polega specjalizacja

Każde rozwijające się dziecko poznaje zasady życia w społeczeństwie na drodze odpowiedniego wychowania. Przez pierwszych kilka lat życia zajmują się tym głównie rodzice. W momencie, gdy dziecko osiągnie wiek szkolny, w etap wychowania włączany jest nauczyciel prowadzący zajęcia, a także grupa rówieśnicza – podstawowa jednostka społeczna dająca dziecku możliwość praktycznego poznawania i doskonalenia zasad.

Montessori, czyli doradca

W Polsce, każda osoba zainteresowana pracą z dziećmi w charakterze ich nauczyciela czy mentora, zobowiązana jest do posiadania wykształcenia pedagogicznego. Można je uzyskać kończąc 3,5 letnie studia, broniąc pracy licencjackiej. W dziedzinie pedagogiki wyodrębniło się kilka specjalizacji, które w nieco odmienny sposób podchodzą do wychowywania dzieci. Montessori jest nauczycielem, który daje całkiem dużo swobody w działaniu swojemu wychowankowi – nie narzuca określonych dróg rozwoju, eksploracji otoczenia, a wspiera go w jego indywidualnych decyzjach. Podstawową takiej pracy wychowawczej jest długa i dokładna obserwacja swoich podopiecznych, ponieważ tylko tak możliwe jest wyłapanie wszystkich nieprawidłowości rozwojowych.

Codzienna praca

Zanim nauczyciel rozpocznie swoją pracę nad przydzieloną mu grupą dzieci, powinien wprowadzić reguły życia w grupie. Szczególnie istotne okazuje się, aby takowe zasady były jak najbardziej zrozumiałe dla młodocianych. Z biegiem czasu, nauczyciel stoi na straży naczelnych wartości do których przestrzegania zobowiązany jest każdy członek tejże grupy. Należy jednak pamiętać o tym, że w tej specjalizacji bardzo dużą rolę odgrywa sama postawa nauczyciela. Nie tylko on dokonuje obserwacji; dzieci bacznie zwracają uwagę na jego ton wypowiedzi, zachowanie, gestykulację i poszczególne zachowania. Jeśli dodać do tego indywidualny charakter więzi z każdym uczniem, osoba pracująca w nurcie Montessori powinna dokładnie przemyśleć każde wypowiedziane słowo, reakcję na dane wydarzenie czy nawet swój nastrój.

Pełna swoboda dziecka

Jak każdy nurt wychowawczy, tak i ten ma swoje wady i zalety. Tych drugich jest znacznie więcej. Przede wszystkim dziecko ma pełną swobodę w eksploracji otaczającego go świata, co stanowi podstawę rozwoju na tym etapie. Uczy się ponosić konsekwencje za swoje zachowania, co w przyszłości zaowocuje prawidłowo wykształconym konstruktem moralności. Wychowawca jest postrzegany również jako doradca; dzieci łatwiej zgłaszają się do niego z problemami i tym samym proszą o niezbędną pomoc.

Dodaj komentarz