Określone obowiązki w karierze rzeczoznawcy

Poszukiwany informatyk w firmie programistycznej
5 lipca 2016
Doświadczony barista – szukamy pracy w kawiarni
22 lipca 2016

Określone obowiązki w karierze rzeczoznawcy

Polskie sądownictwo, w trakcie swojego rozwoju, doszło do momentu, w którym konieczne stało się powoływanie zewnętrznych biegłych. Mają oni za zadanie, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia, tworzyć ekspertyzy sądowe wspomagające sędziego. Rzeczoznawca majątkowy powoływany jest do spraw, w których konieczny okazuje się np. podział majątku. Zajmuje się również wyceną strat poniesionych przez danego człowieka, co wymagane jest przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wykształcenie musi być poparte doświadczeniem zawodowym

Ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach rzeczoznawcy, droga do otrzymania tego tytułu jest dość długa. Poza posiadanym wykształceniem wyższym w danej dziedzinie, konieczne okazuje się spore doświadczenie zawodowe poparte zaświadczeniami wystawionymi przez pracodawców. Konieczne okazuje się również zdanie egzaminu państwowego, który oceni danego kandydata. W przypadku niektórych specjalizacji, mogą pojawić się dodatkowe wymagania:

  1. niekaralność;
  2. status członka wskazanej organizacji;
  3. opinia środowiska zawodowego.

Niezależny, bezstronny i w pełni obiektywny

Niezależnie od obszaru, w jakim dany biegły posiada kompetencje do pracy, istnieją naczelne wartości, które powinien przestrzegać każdy. Wydawane opinie powinny być w pełni obiektywne i niezależne, to znaczy, że w trakcie ich tworzenia nie można sympatyzować z którąś ze stron. Zapis ten znajduje się w kodeksie etyki pracy, który stanowi pewnego rodzaju drogowskaz dla osób trudniących się wyceną.

Codzienne obowiązki na stanowisku pracy

Pracę w charakterze rzeczoznawcy można sklasyfikować jako pełnienie funkcji osoby publicznej. Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, szczególnie w momencie tworzenia opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Oprócz tego, większość osób prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy swoje usługi dla osób prywatnych. Najczęściej zgłaszającymi się, są osoby, które:

  1. wnioskują o kredyt i potrzebują opinii odnośnie wartości posiadanego majątku;
  2. biorą rozwód i chcą dokonać podziału majątku;
  3. w wyniku katastrofy ponieśli szkodę materialną i wnioskują o jej pokrycie przez ubezpieczalnie.

Można zatem powiedzieć, że od decyzji rzeczoznawcy zależy dalsze życie danego człowieka. I nie chodzi tutaj tylko o wartości materialne, ale również o jego życie i zdrowie. Stąd zasadny wydaje się długi proces otrzymywania kwalifikacji, ponieważ zmniejsza on odsetek osób niekompetentnych do pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku.

Dodaj komentarz