Czas pracy kuriera rowerowego
2 sierpnia 2016
Czy znajdzie się praca dla pokojówek w Gliwicach?
22 sierpnia 2016

Praca HR’owca w firmach z Katowic

Jednym z najbardziej znanych miast województwa śląskiego są Katowice. Na jego terenie znajdują się placówki firm znanych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zatrudniają one często wiele osób i tylko dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwa te potrafią wydajnie funkcjonować. Coraz częściej można słyszeć o powstaniu nowoczesnych oddziałów HR, w których zatrudnione osoby odpowiedzialne są za odpowiednie funkcjonowanie pracowników.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba zainteresowana stanowiskiem

Obecnie, prawie każdy może ubiegać się o pracę w charakterze HR’owca. Z punktu widzenia prawa, do wykonywania tego zawodu nie jest konieczne posiadanie wyższego wykształcenia. Niemniej jednak pracodawcy przychylniej patrzą na te osoby, które mogą pochwalić się posiadaniem wykształcenia kierunkowego. Szczególnie respektowane są takie kierunki jak psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy socjologia. W większości ofert pracy dostępnych na pracuj.pl, wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego, konieczna do stałego kontaktu z klientami zagranicznymi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, weryfikowane są również tzw. kompetencje miękkie, w których skład wchodzą:

  1. komunikatywność,
  2. wysoka odporność na stres,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. kreatywność.

Codzienne wyzwania

Pracy na wyżej wspomnianym stanowisku nie można zaliczyć do monotonnej. Wszystko za sprawą wykonywanych zadań, które każdego dnia są inne i wynikają z zapotrzebowania firmy. Pracownik HR z Katowic odpowiedzialny jest za przeprowadzanie rekrutacji na wszystkie stanowiska w przedsiębiorstwie. W tym celu opracowywany jest uniwersalny formularz rekrutacyjny, którego zastosowanie pozwala na obiektywną ocenę umiejętności danego kandydata. Poza procesami rekrutacyjnymi, do obowiązków osoby zatrudnionej w dziale HR należy rozpoznawanie problemów istniejących w firmie – w tym, konflikty między pracownicze obniżające poziom zadowolenia z wykonywanej pracy.

Human resources, czyli jak ważny jest pracownik

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że HR’owiec odpowiedzialny jest za wszelkie interakcje na linii pracownik – przedsiębiorstwo. Utworzenie takiego działu, pozwala zauważyć, że obecnie mamy do czynienia z „rynkiem pracownika”. Z punktów widzenia zarządzających istotne okazuje się zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy, wsparcia i motywowania swoich pracowników. Wszystkie te czynności przekładają się bowiem na jego wydajność i zapewniają znacznie większe zyski firmie.

Dodaj komentarz