Praca w przedszkolu – średni czas pracy i obowiązków

Specjaliści od reklamy w internecie
28 czerwca 2017
Certyfikaty i kursy dla grafików komputerowych
16 lipca 2017

Praca w przedszkolu – średni czas pracy i obowiązków

Przedszkole to instytucja opiekuńczo-wychowawcza do której uczęszczają dzieci w wieku między 3 a 7 rokiem życia. Podstawowe zadanie tej placówki polega na wspieraniu rodziców w trudnym procesie socjalizacji ich potomka. Dzięki pierwszym relacjom z innymi rówieśnikami poznaje on pierwsze zasady funkcjonowania w społeczeństwie.

Warunki pracy na stanowisku

Wychowawca przedszkolny odpowiedzialny jest za powierzoną mu grupę dzieci. Przeciętny dzień pracy zaczyna się około 7:00  i kończy o 15:00, chociaż czasem konieczne okazuje się zostanie po godzinach. Większość przeprowadzanych zajęć przyjmuje formę zabawy, która w tym okresie rozwojowym jest dla dzieci szczególnie korzystna. Każdy dzień posiada ściśle ustalony harmonogram, co pomaga zachować ład i porządek. Dzieci są uczone tego, że w codziennym życiu musi zostać zachowana równowaga pomiędzy czasem poświęconym rozrywce, a obowiązkom. Wychowawca jest zobowiązany do obserwowania swoich podopiecznych, aby dostrzegać i upominać ich za niestosowne zachowania. Często zdarza się, że to właśnie one mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu dziecka.

Wymagania stawiane kandydatom

Praca w przedszkolu może być wykonywana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Konieczne okazuje się posiadanie wyższego wykształcenia w ściśle określonym obszarze nauki:

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • pedagogika wczesnoszkolna.

Osoby posiadające doświadczenie w opiece są bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy i łatwiej znajdują zatrudnienie. Wykonywanie tego zawodu polega na stałym kontakcie z dziećmi, więc pracodawcy zwracają również uwagę na osobowość potencjalnego pracownika. Powinien być on przede wszystkim odpowiedzialny, aby zapewnić grupie bezpieczeństwo. Wskazana jest również duża cierpliwość i kreatywność, ze względu na liczne pytania zadawane przez dzieci, a także ich wrodzoną ciekawość.

Wynagrodzenie a miejsce pracy

Osoby pracujące w charakterze wychowawcy przedszkolnego mogą oczekiwać wynagrodzenia nieco wyższego od minimalnej pensji krajowej. Podobnie jak w innych branżach, wysokość zarobków zależy od doświadczenia zawodowego oraz miejsca, w jakim podejmuje się pracę. Równie istotny okazuje się awans naukowy, bowiem idzie z nim w parze podniesienie podstawowej płacy. Zatrudnieni w instytucjach prywatnych mogą spodziewać się znacznie wyższego wynagrodzenia. Łatwiej im również o podjęcie pracy dodatkowej, ze względu na elastyczną formę zatrudnienia.

Dodaj komentarz