Średnie wynagrodzenie nauczyciela akademickiego

Czy są poszukiwani modele na Śląsku?
2 grudnia 2016
Instruktor fitness poszukujący pracy w Zabrzu
22 grudnia 2016

Średnie wynagrodzenie nauczyciela akademickiego

Na terenie Polski zlokalizowanych jest prawie 450 uczelni wyższych. Są one uprawnione do kształcenia studentów zarówno w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. Od jakiegoś czasu obserwuje się wzrost uczelni niepublicznych, które za uiszczeniem opłaty przyjmują swoich studentów. Tak duża liczba uczelni oferuje wiele miejsc pracy dla osób, które wiążą swoją przyszłość z rozwojem nauki.

Organizacja zajęć na uczelni

Praca w charakterze nauczyciela akademickiego to głównie stały kontakt z młodymi studentami. Pojedyncza jednostka dydaktyczna zajmuje około półtorej godziny, chociaż w przypadku uczelni medycznych zdarzają się przedmioty, które trwają po 3 godziny bez przerwy. Każdy przedmiot dzieli się na część wykładową oraz część ćwiczeniową. W przypadku wykładów, obecność na nich jest nieobowiązkowa (chociaż prowadzący może zarządzić inaczej) i kończy się ona egzaminem w sesji. Z kolei na ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa. Dodatkowo student musi przyjść na nie odpowiednio przygotowany. Fakt wcześniejszego przygotowania obowiązuje również wykładowcę, który musi być przygotowany do przeprowadzenia zajeć i udzielania odpowiedzi na pytania.

Obowiązki nauczyciela akademickiego

Lista obowiązków i zadań, jakie muszą być realizowane przez każdego wykładowcę, zależy od poziomu jego specjalizacji, stopnia naukowego i doświadczenia. Z reguły poza prowadzeniem zajęć z wybranego przedmiotu jest zobowiązany do przeprowadzania badań i tworzenia na ich podstawie publikacji. Wraz z rozwojem naukowym do listy zadań należy dopisać opiekę na studentami piszącymi prace licencjackie i magisterskie, ich korekty, a także przeprowadzanie egzaminów. Aby jednak móc rozpocząć pracę w charakterze wykładowcy, należy:

  • ukończyć jednolite studia magisterskie,
  • wyrazić zobowiązanie do rozpoczęcia studiów doktoranckich,
  • biegle korzystać z języka angielskiego.

Wynagrodzenie oferowane nauczycielom

W przypadku nauczycieli akademickich wysokość ich wynagrodzenia określona jest ustawą i zależy od posiadanego stopnia naukowego. Młodzi adepci mogący pochwalić się tylko tytułem magistra, mogą oczekiwać wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki krajowej. Należy jednak pamiętać, że wykładowcy pracują raptem kilka godzin tygodniowo, wobec powyższego możliwa jest praca dodatkowa. Oczywiście, wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych, automatycznie przyznawana jest premia do wynagrodzenia – osoba z tytułem profesora może oczekiwać zarobków oscylujących w kwocie 5000 zł.

 

Dodaj komentarz