Średnie zarobki jako nauczyciel w Śląsku?

Jak wygląda praca w gorzelni
12 września 2016
Operator koparki w Katowicach – potrzebne zaświadczenia
30 września 2016

Średnie zarobki jako nauczyciel w Śląsku?

Nauczyciel to zawód wykonywany przez specjalistę, który jest odpowiednio przygotowany do przeprowadzania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w różnych instytucjach oświatowych. To jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego też osoba taka powinna posiadać odpowiednie kompetencje oraz predyspozycje do jego wykonywania.

Zadania i obowiązki nauczyciela

Osoba pełniąca takie stanowisko powinna przede wszystkim dbać o podnoszenie poziomu zdobywanej wiedzy, a także jej ilości u powierzonego grona uczniów. W ten sposób możliwe jest, że dzieci od najmłodszych lat kształtują swoją osobowość, znajdują mocne i słabe strony. W związku z tym są przygotowani, aby podejmować przeróżne decyzje, licząc się z ich konsekwencjami. Nierzadko nauczyciel przyjmuje funkcję wychowawcy. W ten sposób zwiększa zakres swoich obowiązków. Do najważniejszych z nich zalicza się:

– obecność w zgrupowaniach jako rzecznik uczniów w sprawach organizacyjnych,

– wyjaśnianie problemów związanych z zadawaniem prac domowych, a także ze sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych,

– badanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole, a także systematyczne dbanie o ich aktywność na zajęciach,

– sprawdzanie stanu zdrowia uczniów, porozumiewanie się z rodzicami dzieci, ale także pielęgniarką szkolną.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

W tym zawodzie jedną z najważniejszych cech jest otwartość na problemy innych. Niemal niemożliwe staje się funkcjonowanie nauczyciela bez umiejętności nawiązywania kontaktu, bez wyobraźni oraz wiedzy na temat osób, których za chwilę będzie się uczyło. Jest to rodzaj pasji, która powinna towarzyszyć w praktycznie każdym zawodzie. Liczy się tutaj zdolność empatii, jej okazywania. Osoba idealnie pasująca na to stanowisko to często ta, która posiada charyzmę, przez co uczniowie odbierają ją jako autorytet. Jednak należy pamiętać, że brak zdecydowania, nieradzenie sobie w sytuacji, gdy stoimy na czele grupy, nieokreślony system wartości, czy chwiejność nie wróżą takiej osobie najlepiej w podejmowaniu takiego kierunku.

Wynagrodzenie a stopień wykształcenia

Według najnowszych badań statycznych mówi się, że nauczyciele z województwa śląskiego mają co świętować. To właśnie najwyższe wynagrodzenia przypadają na ten rejon Polski. Ich zarobki zaczynają się od 2000 do 2500 zł, niekiedy są to nawet 3000 zł. Od czego to zależy? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że zarobki nauczyciela są zależne nierzadko od stopnia naukowego. Na początku pracy nie są za wysokie, jednak z latami znacznie wzrastają. Są adekwatne do nakładu pracy, sposobu, z jakim podchodzimy do wykonywanych zadań. Często jest to zależne od zasobności danej placówki, ale także rejonu, w jakim podejmujemy pracę. Podstawą wynagrodzenia jest to zasadnicze, które uzależnione jest od kwalifikacji od stopnia awansu. Dodatki są różne i jest ich kilkanaście. Przykładowo, dodatek stażowy to 1 procent wynagrodzenia zasadniczego za rok stażu, nie więcej niż 20 procent. Za nadgodziny otrzymuje się 75 procent stawki. Dodatek motywacyjny zależny jest od gminy. Istnieje jeszcze dodatek za wychowawstwo, ale także nagrody jubileuszowe.

Dodaj komentarz