Jakie studia i szkolenia musi ukończyć leśniczy?

Spokojna praca portiera w każdej dużej firmie
30 stycznia 2017
Najbardziej stresujące zawody w Polsce
22 lutego 2017

Jakie studia i szkolenia musi ukończyć leśniczy?

Polskimi lasami opiekuje się Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, które zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. To oni, każdego dnia dbają o tereny zielone rozsiane po terenie całego kraju. W tym celu przeprowadzają liczne kontrole pozyskiwania drewna na dalsze potrzeby przemysłu. Prowadzona jest również statystyka zalesienia, która obrazuje w procentach rodzaj drzew w przypadku poszczególnych lasów, a także pozwala określić liczbę nowych drzew do zasadzenia.

Charakterystyka stanowiska pracy

Każdy leśniczy zaczyna swój dzień pracy od wizyty w leśniczówce. To tutaj dochodzi do spotkania przełożonego z podwładnymi i przekazania im zadań do realizacji. Gdy wszystkie dyspozycje zostaną wydane, pracownicy rozjeżdżają się własnymi samochodami do wyznaczonych miejsc. Niestety samochody służbowe dostępne są dopiero w momencie awansu zawodowego. Zazwyczaj zadania polegają na zmierzeniu drzew na danym obszarze, czy weryfikacji drzewostanu i są one rozplanowane tak, aby nie przekroczyły ośmiogodzinnego czasu pracy. Co interesujące, leśniczy nie jest zobowiązany do posiadania atletycznej muskulatury, ponieważ większość prac fizycznych jest zlecana zewnętrznym przedsiębiorstwom.

Podstawa to ukończenie technikum lub uczelni wyższej

Osoba zainteresowana rozpoczęciem pracy w charakterze leśnika zobowiązana jest do ukończenia kierunkowego technikum lub kierunku prowadzonego na uczelni wyższej. Choć obecnie trudno o uzyskanie zatrudnienia na takim stanowisku nieco większe szanse mają pasjonaci przyrody. Wynika to ze specyfiki pracy, która wiąże się:

  • ze stałym obcowaniem z naturą i mieszkającymi w niej zwierzętami
  • z wieloma godzinami spędzonymi w samotności,
  • zawodem wykonywanym na zewnątrz, nawet przy niesprzyjających warunkach.

Osoby mogące pochwalić się wykształceniem wyższym w perspektywie długofalowej mają większą szansę na rozwój zawodowy i wspinanie się w hierarchii.

Wynagrodzenie

Podobnie jak w każdej innej branży, wysokość wynagrodzenia jakie otrzymuje pracownik zależy od jego doświadczenia, aktualnego stopnia zawodowego i stażu pracy. Osoba rozpoczynająca pracę może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych netto. Przy czym, każdy leśniczy uprawniony jest do otrzymania „trzynastej pensji”(zazwyczaj w miesiącu styczniu), a także premii kwartalnej. Niemniej jednak aby ją otrzymać, należy realizować swoje zadania z należytą starannością. Jednak dla większości, która traktuje tą pracę jako przyjemność i pasja, otrzymanie premii uznaniowej nie wymaga jakiś specjalnych starań.

Dodaj komentarz