Certyfikaty i kursy dla grafików komputerowych
16 lipca 2017
Szkoły zaoczne ze specjalizacją zawodową
2 sierpnia 2017

Szkolenia z zakresu zarządzania firmą

Na skutek niewłaściwego zarządzania większość młodych przedsiębiorstw upada w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy. Dostępna na rynku oferta szkoleń przekazuje wszystkim zainteresowanym wiedzę z zakresu prawidłowego kierowania grupą i gwarantuje generowanie stałego dochodu.

Elementy składowe dobrego zarządzania

Zagadnienie zarządzania nabrało w ostatnich latach dużego znaczenia, o czym świadczy między innymi utworzenie przez największe uczelnie takiego kierunku studiów. Dobre prowadzenie każdej grupy wymaga od jej lidera planowania, szybkiego podejmowania decyzji i prowadzenia ludzi. Jednak na samym początku trzeba jasno określić cele, które w najbliższym czasie mają zostać zrealizowane przez firmę. Może to być na przykład poprawa wizerunku marki wśród klientów, czy wzrost sprzedaży określonej grupy produktów. Ważne, aby pracownicy wiedzieli, jakie są względem nich oczekiwania Planować należy również dalekosiężne cele, takie jak nabycie kolejnej nieruchomości i otwarcie kolejnej siedziby firmy.

Ważna jest organizacja

Równie istotnym elementem prowadzenia firmy, o którym słyszą kursanci niemalże na każdym szkoleniu, jest odpowiednia organizacja. Bez jej wprowadzenia w strukturach firmy zapanuje całkowity chaos przynoszący właścicielowi duże straty. Osoba odpowiedzialna za organizację musi pamiętać o tym, że ma do dyspozycji cztery obszary:

  • zasoby ludzkie,
  • zasoby finansowe,
  • zasoby fizyczne,
  • zasoby informacyjne.

W tym miejscu ważne jest odpowiednie oddelegowanie zasobów, które warunkować będzie prawidłową realizację celów ustalonych na etapie planowania. Należy unikać marnotrawienia zasobów poprzez niewłaściwe organizowanie stanowiska pracy. Dobrym przykładem jest sytuacja handlowca, który nie będzie dostatecznie silnie motywowany to kontaktów z klientami i sprzedażą im produktów.

Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu

Pomimo że szkolenia przeprowadzane są z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy, można wyróżnić kilka błędów, na które szczególnie narażone są osoby bez wcześniejszego doświadczenia. Jednym z nich jest oczekiwanie bardzo szybkiego i wysokiego zysku. W dłuższej perspektywie prowadzi ono do zmniejszania kosztów inwestycyjnych, poszukiwanie oszczędności – co negatywnie odbija się na oferowanym produkcie i tym samym powoduje utratę klientów. Drugim, równie częstym błędem jest brak umiejętności oszczędzania. Pierwsze zyski osiągane przez firmę są automatycznie marnotrawione.

 

Dodaj komentarz