Szkoły zaoczne ze specjalizacją zawodową

Szkolenia z zakresu zarządzania firmą
22 lipca 2017

Szkoły zaoczne ze specjalizacją zawodową

Dobre wykształcenie zwiększa szanse kandydata na rynku pracy. To sprawia, że wzrasta liczba osób aktywnych zawodowo zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Jednak pogodzenie stałej pracy z koniecznością poświęcania dodatkowego czasu na zajęcia i naukę może okazać się nieco problematyczne. Stąd też powstały szkoły zaoczne, w których zajęcia przeprowadzane są w sobotę i niedzielę.

Zaocznie, czyli nauka w weekendy

Nauka w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością przeorganizowania własnego życia. Zjazdy naukowe odbywają się w weekendy i trwają praktycznie przez cały dzień. Oczywiście przewidziane są kilkunastominutowe przerwy, podczas których uczniowie mają chwilę, by odpocząć. Zajęcia przeprowadzane są tylko i wyłącznie przez certyfikowanych nauczycieli, którzy na co dzień często pracują w innych placówkach oświatowych. Gwarantuje to nauczanie zgodne z aktualnymi rozporządzeniami ministra edukacji, a przy tym odpowiednie przygotowanie do egzaminów. Lekcje odbywają się w specjalnie dostosowanych salach, które posiadają na swoim wyposażeniu wszystkie niezbędne elementy do efektywnego nauczania.

Specjalizacje dostępne na uczelniach

To, jakie specjalizacje zawodowe oferuje dana placówka, zależy tylko i wyłącznie od osób odpowiedzialnych za siatkę edukacyjną. Kształcenie w ściśle określonym kierunku pozwala kandydatom nabyć wiedzę z interesującego ich obszaru, co pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do pracy. Pośród najczęściej wybieranych specjalizacji zawodowych znajdują się:

  • administracja,
  • BHP,
  • opiekun medyczny,
  • asystentka stomatologiczna,
  • informatyk.

Wysokim zainteresowaniem cieszą się również takie specjalizacje, jak ochrona osób i mienia, asystent osoby niepełnosprawnej czy opiekun osoby starszej. Te dwie ostatnie umożliwiają podjęcie zatrudnienia również za granicą.

Tryb zaoczny wiąże się z opłatami

Niestety obecnie za naukę w trybie zaocznym trzeba płacić. Wysokość opłat zależy od wybranego kierunku i szkoły. Jednak zdobywanie wykształcenia w trybie niestacjonarnym to jedyna możliwość połączenia prac z podnoszeniem swoich kwalifikacji. Jest ono szczególnie wskazane dla tych osób, które nie potrafią odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Zdobyta wiedza może być wykorzystana również do założenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ zdobycie specjalizacji zawodowej wiąże się z szeregiem przydatnych umiejętności praktycznych. Zarówno uczniom stacjonarnym, jak i zaocznym przysługują te same świadczenia socjalne, takie jak zasiłki rodzinne, stypendia czy renty.

Dodaj komentarz