30 października 2016

Praca hycla – zagrożeniem dla zdrowia?

W Polsce obowiązują przepisy prawne na mocy których każda gmina zobowiązana jest do utworzenia jednostki odpowiedzialnej za łapanie bezdomnych i zagubionych zwierząt. Z reguły zajmują się […]