12 lipca 2016

Określone obowiązki w karierze rzeczoznawcy

Polskie sądownictwo, w trakcie swojego rozwoju, doszło do momentu, w którym konieczne stało się powoływanie zewnętrznych biegłych. Mają oni za zadanie, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i […]