12 grudnia 2016

Średnie wynagrodzenie nauczyciela akademickiego

Na terenie Polski zlokalizowanych jest prawie 450 uczelni wyższych. Są one uprawnione do kształcenia studentów zarówno w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. Od jakiegoś czasu obserwuje […]