Uzyskanie kwalifikacji jako ekonomista

Jak uzyskać podwyżkę w pracy?
12 czerwca 2016
Jaki czas przeznacza przedstawiciel handlowy na swoją pracę
30 czerwca 2016

Uzyskanie kwalifikacji jako ekonomista

W Polsce znajduje się sporo uczelni wyższych, których podstawowym zadaniem jest kształcenie młodych ludzi zgodnie z harmonogramem przyjętym dla danego kierunku. Ze względu na zbyt dużą liczbę osób przyjmowanych na studia, rynek został przesycony pracownikami mającymi wyższe wykształcenie. Sytuacja ta, dotknęła również branżę ekonomiczną, w której poza koniecznością posiadania kierunkowego wykształcenia wyższego, coraz większą rolę odgrywa doświadczenie zawodowe zdobywane już w trakcie studiowania.

Podstawa to wyższe wykształcenie

Aby móc rozpocząć poszukiwanie pracy w charakterze ekonomisty, konieczne okazuje się ukończenie uczelni wyższej. Pracodawcy przychylniej spoglądając na tych kandydatów, którzy poza licencjatem mogą pochwalić się tytułem magistra. Niemniej jednak, same wykształcenie nie wystarczy, aby dostać pracę. Coraz bardziej popularne i cenione stają się staże, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe. Podczas ich trwania, młodzi ekonomiści zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Mają również okazję zweryfikowania, jak wiedza teoretyczna zdobywana na uczelni, przekłada się na stosowanie jej w praktyce.

Różne stanowiska, inne wymagania

W zależności od oferowanego stanowiska pracy, różnią się wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez potencjalnego kandydata. W przypadku posady głównego księgowego, konieczne może się okazać kilkuletnie doświadczenie poparte świadectwem pracy. Pracodawca w ten sposób upewnia się, czy dany człowiek posiada odpowiednie kompetencje do realizacji tak odpowiedzialnych obowiązków. Dlatego też, decydując się na karierę zawodową w charakterze ekonomisty, koniecznie trzeba zbierać dokumenty potwierdzające miejsca pracy wpisane do CV.

Zwiększenie szans na rynku pracy

Aby podnieść swoje szanse na uzyskanie wymarzonej pracy po studiach, warto podjąć dodatkową aktywność poza zdobywaniem wiedzy na uczelni. Właściciele największych firm przyznają, że chętniej decydują się na wybór osoby posiadającej jakiekolwiek doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy. Realizowanie praktyk w czasie toku studiów pokazuje pracodawcy, że dany kandydat jest osobą dobrze zorganizowaną i ambitną, o czym świadczy połączenie pracy z jednoczesnym studiowaniem. Każdego roku organizowanych jest również wiele szkoleń. Często poprzez aktywne uczestnictwo w nich, można uzyskać certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Możliwość pochwalenia się takim dokumentem może zostać zinterpretowana jako przejaw ambicji danej jednostki i ich chęć do samorozwoju w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz