Restauracje w Gliwicach poszukujące kelnerów
23 maja 2016
Praca dla mechanika w Częstochowie
5 czerwca 2016

Jak wygląda bezrobocie w Zabrzu?

Bezrobocie to problem dotykający nie tylko osoby bezpośrednio je odczuwające, ale także całe społeczeństwo. Osobom nieaktywnym zawodowo przysługuje zasiłek, który finansowany jest z podatków opłacanych przez wszystkich Polaków. Długotrwały brak zatrudnienia i pojawiające się z tego tytułu problemy, mogą doprowadzić do pogorszenia się funkcjonowania psychicznego człowieka i tym samym utrudnić mu poszukiwanie nowego miejsca pracy. Należy jednak podkreślić, że mianem bezrobotnego nazywane są osoby, które pomimo swojej zdolności do pracy i jej stałego poszukiwania, nie mogą podjąć zatrudnienia.

Garść statystyk

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Powiatowy Urząd pracy, w maju bieżącego roku, stopa bezrobocia w Zabrzu wyniosła 6,9. Wynik ten jest wyższy od stopy wyliczonej dla całego regionu Śląska, co powinno zwrócić uwagę odpowiednim urzędnikom. Pomimo wielu aktywnych programów działania przeciw bezrobociu, nie odnotowano rażącego spadu stopy. Najprawdopodobniej osoby odbywające różnego rodzaju staże, nie otrzymały propozycji dalszego zatrudnienia.

Przyczyny bezrobocia

Genezy problemów ze znalezieniem zatrudnienia, nie można szukać wyłącznie w niskich kompetencjach jednostki. Istnieją czynniki zewnętrzne, których wystąpienie doprowadza do zmniejszenia liczby miejsc pracy na rynku:

  • wysokie koszta zatrudnienia dla pracodawcy,
  • zbyt wiele/zbyt mało osób posiadających te same kompetencje i wykształcenie,
  • brak zainteresowania produktem wytwarzanym przez dany zakład pracy.

Dynamika zmian gospodarczych sprawia, że obecnie nie ma zawodów niezagrożonych bezrobociem. Masowe zamykanie kopalń, z którym mamy do czynienia od kilku lat, zabiera ze sobą wiele miejsc pracy. Osoby pozbawione zatrudnienia, wykonujące przez całe swoje dotychczasowe życie tylko ten zawód, mają problem odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Często brakuje im nowych umiejętności takich, jak obsługa komputera, skanera i innych urządzeń elektronicznych, bez których nie wyobrażamy sobie obecnej pracy biurowej.

Pozytywne skutki bezrobocia

Wbrew pozorom, bezrobocie niesie za sobą również pozytywne aspekty. Uznawane jest za bodziec stymulujący mieszkańców do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i podnoszenie swojego wykształcenia. Wzrasta również motywacja pracowników do wydajnej i prawidłowej realizacji powierzanych zadań, celem zachowania swojego miejsca pracy. Dzięki temu, zmniejsza się rotacja pracowników i tym samym pracodawca nie traci na tym swoich środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na premie uznaniowe dla najlepszych pracowników.

Dodaj komentarz