Jak wygląda praca przedstawiciela handlowego?

Praca pracowników socjalnych w Katowicach
2 kwietnia 2017
Kontroler biletów PKP – obowiązki
22 kwietnia 2017

Jak wygląda praca przedstawiciela handlowego?

Przedstawiciel handlowy odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych klientów oraz ich bieżącą obsługę, na rzecz zatrudniającego go przedsiębiorstwa. Wykonywanie tego zawodu bazuje na częstych podróżach pomiędzy przydzielonymi placówkami. Podczas umówionego z klientem spotkania, przedstawiciel zobowiązany jest do jak najlepszego zaprezentowania posiadanej oferty handlowej i sprzedaży określonego produktu.

Obowiązki zawodowe

Praca na wspomnianym stanowisku to nie tylko rozmowy z klientami. Bardzo często przedstawiciele handlowi odpowiedzialni są za utrzymywanie dobrego wizerunku firmy. W tym celu zajmują się:

  • nadzorem ekspozycji w wyznaczonych placówkach sprzedażowych
  • merchandising,
  • organizowaniem stanowiska akcji promocyjnej.

Ze względu na konieczność przeprowadzania spotkań w terenie, przedstawiciel wyposażony jest w niezbędne ku temu narzędzia pracy – telefon służbowy, komputer oraz samochód.

Predyspozycje zawodowe

Praca polega na przekonywaniu, sprzedawaniu oraz utrzymywaniu współpracy z odbiorcą. Wobec czego kandydat na takie stanowisko powinien być silnie zmotywowany w dążeniu do postawionego sobie celu. Konieczna okazuje się również punktualność na umówione z klientami spotkania. Zalecane jest posiadanie tzw. kompetencji miękkich, które ułatwiają prawidłowy przebieg komunikacji z klientem i zwiększają szansę sprzedażowe. Przedstawiciel handlowy nie może być zatem osobą nieśmiałą czy niepewną, ponieważ wpływa to niekorzystnie na jakość jego pracy. Wymaga się od niego umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, zwraca się uwagę na odpowiednio dobrany strój do sytuacji czy wygląd zewnętrzny. W tym zawodzie pierwsze kilka sekund przy spotkaniu z nowym klientem liczy się dużo bardziej niż w każdej, innej sytuacji. Warto zaznaczyć, że przedstawiciel powinien cechowac się dobrą samoorganizacją. Pomaga to właściwie rozplanować swój dzień pracy i zapewnia wydajne realizowanie obowiązków zawodowych.

Zarobki oraz dodatkowe atuty pracy

Wynagrodzenie przedstawiciela handlowego zależy od regionu kraju, w jakim wykonuje swoją pracę oraz sektora w którym jest zatrudniony. Pośród najbardziej dochodowych branż znajduje się budownictwo, telekomunikacja, a także zaopatrzenie gastronomii. Pracodawcy oferują z reguły wynagrodzenie dwuczynnikowe, które składa się z gwarantowanej podstawy i wypracowanej premii. Jej wysokość zależy od sprzedaży, jaka zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela w danym miesiącu. Oprócz tego, można oczekiwać dodatkowych świadczeń, takich jak fundusze reprezentacyjne i ubezpieczenia.

 

Dodaj komentarz